ZOEK EEN TANDARTS

Stad Holland

Stad Holland

 

 

Stad Holland heeft geen aparte tandartsverzekering. In alle aanvullende verzekeringen van Stad Holland is een dekking opgenomen voor tandheelkundige behandelingen, behalve de aanvullende verzekering 'Compact AV'. De aanvullende verzekering 'Jongeren AV' geldt voor verzekerden van 18 tot en met 21 jaar. De aanvullende verzekeringen moeten afgesloten zijn tezamen met een basisverzekering van Stad Holland. Een losse tandartsverzekering is dan ook niet mogelijk.

Dekking Stad Holland

Voor 'Standaard AV' en 'Uitgebreide AV' geldt dat vaak voorkomende behandelingen zoals wortelkanaalbehandeling, het trekken van een tand of kies en vullingen volledig worden vergoed. De basisverzekering vergoedt 75% van een kunstgebit, de overige 25% van een kunstgebit wordt deels vergoed door Standaard AV en Uitgebreide AV. Zo geldt voor Standaard AV de volgende maximum bedragen: (P10) gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen: € 80,-, (P15) gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen: € 135,-, (P34) frame 1-4 elementen: € 190,-, (P35) frame 5-13 elementen: € 240,-, (P57 en P58) reparatiekosten gedeeltelijk kunstgebit: € 60,- p/kal. jr. en (P79) uitbreiden gedeeltelijk kunstgebit: € 60,- p/kal. jr. De vergoeding van een volledig en gedeeltelijk kunstgebit en een klikgebit tezamen kent een vergoeding van € 500,- per verzekerde per twee kalenderjaren. Voor Uitgebreide AV gelden andere maximumbedragen. (P10) gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen: € 120,-, (P15) gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen € 200,-, (P34) frame 1-4 elementen € 285,-, (P35) frame 5-13 elementen: € 360,-, (P51, P52, P53, P54) opvullen gedeeltelijk kunstgebit € 80,- p/kal. jr., (P57, P58) reparatiekosten gedeeltelijk kunstgebit: € 80,- p/kal. jr. en (P79) uitbreiden gedeeltelijk kunstgebit: € 80,- p/kal. jr. De vergoeding van een volledig en gedeeltelijk kunstgebit en een klikgebit tezamen kent een vergoeding van € 700,- per verzekerde per twee kalenderjaren.

Tandsteen Stad Holland

Voor consulten en röntgenfoto's is een maximum aantal vastgelegd. Bepaalde tandheelkundige verrichtingen zoals bijvoorbeeld het verwijderen van tandsteen zijn gemaximeerd. Standaard AV en Uitgebreide AV dekt tandsteen verwijderen slechts tot een bedrag van € 13,20. Tandvlees behandelingen (parodontologie) worden door Uitgebreide AV voor 50% vergoed tot maximaal € 150,00 per jaar.  

Vergoedingen Extra uitgebreid en Riant

De aanvullende verzekering 'Extra uitgebreide AV' dekt tandsteen verwijderen tot een bedrag van € 26,40. Tandvlees behandelingen worden door Extra uitgebreide AV voor 80% vergoed. Kosten van een kunstgebit worden iets ruimer vergoed dan Uitgebreide AV. Voor Riant geldt dat er 100% wordt vergoed tot een bedrag van € 500,00 per kalenderjaar. Tijdens vakantie wordt spoedeisende tandheelkundige hulp vergoed.

Maandpremie basisverzekering Maandpremie aanvullende verzekering Vergoeding Maximale vergoeding Vrije zorgkeuze Medische acceptatie
Jongeren AV € 99,00  € 10,95 100%  € 75,00    
Standaard AV € 99,00  € 18,75 100%  n.v.t.    
Uitgebreide AV € 99,00  € 31,25 100%  n.v.t.    
Extra uitgebreide AV € 99,00  € 43,50 100%   n.v.t.    
AV Zorg Riant € 99,00  € 53,75 100%  € 500,00    
AV Zorg Riant + VipPakket € 99,00  € 76,25 100%  € 500,00    

 

 

  

 

 

 

 

Tandartsverzekeringen overzicht