ZOEK EEN TANDARTS

FBTO

FBTO zorgverzekering

 

 

De zorgverzekering van FBTO kent aanvullende modules op het gebied van de tandheelkunde. Module Tand kent een maximale vergoeding van € 250,00, € 500,00 of € 750,00. Het is mogelijk om de modules per maand aan of uit te zetten. Er bestaat een wachttijd van een half jaar zodra u de module aanzet. Gedurende de wachttijd van een half jaar betaalt u wel premie zonder dat u de Module Tand kunt gebruiken. De wachttijd van zes maanden geldt niet indien u de Module Tand tegelijkertijd met de basisverzekering afsluit. Indien u naar een zorgverlener wil gaan waar FBTO geen overeenkomst mee heeft, dan kan de vergoeding lager zijn dan bij een zorgverlener waarmee FBTO wel een overeenkomst heeft.

Vergoedingen FBTO

Module Tand van FBTO vergoedt alle kosten van tandheelkundige hulp zoals vastgesteld door de NZa tot het bedrag van de maximale vergoeding. Hierbij zijn inbegrepen tandvlees behandelingen en kosten van de mondhygiënist (preventieve mondzorg, M codes). Met de Module Tand heeft u recht op tandheelkundige hulp in het buitenland indien u een ongeval in het buitenland heeft gehad. De tandheelkundige hulp wordt niet vergoed indien voor de reis te voorzien was dat de hulp nodig zou zijn. 

Calamiteiten

Indien u de module Calamiteiten heeft gekozen (€ 3,47 per maand), dan kunt u een vergoeding tot maximaal € 1.000,- krijgen voor tandheelkundige behandelingen bij een ongeval. Er geldt geen wachttijd voor deze vergoeding. De vergoeding geldt dus niet bij Module Tand!

Geen vergoeding technische kosten en bleken

Voor het uitwendig bleken van tanden, niet nagekomen afspraken, abonnementen en orthodontie krijgt u geen vergoeding. Dit is overigens bij de meeste tandartsverzekeringen het geval. Rekeningen van tandtechnici worden niet door FBTO vergoed omdat het geen erkende zorgverleners zijn. De voorwaarden van de basisverzekering en aanvullende voorwaarden beslaan tezamen 287 bladzijden. Ook het uitwendig bleken van tanden en kiezen wordt niet door FBTO vergoed. 

  Maandpremie basisverzekering Maandpremie tandartsverzekering Vergoeding Maximale vergoeding Vrije zorgkeuze Medische acceptatie
Module Tand
€ 92,00
€ 12,75
100% € 250,00 
Module Tand € 92,00
€ 21,51
100% € 500,00 
Module Tand € 92,00
€ 36,03
100% € 750,00