ZOEK EEN TANDARTS

DSW zorg-verzekering

DSW zorgverzekering 

 

 

Traditioneel maakt zorgverzekeraar DSW als eerste de premies bekend, ook voor het jaar 2015. De premies zijn van belang voor de tandartsverzekering van 2015 die DSW aanbiedt. DSW heeft aangegeven dat de premies van een DSW polis in 2015 € 95,00 zullen gaan kosten. Dat is dezelfde prijs als in 2014. DSW geeft zelf aan dat het afsluiten van een aparte tandheelkundige verzekering niet nodig is omdat de meest voorkomende tandartskosten meeverzekerd zijn bij een aanvullende verzekering. Bij DSW geldt dat de aanvullende verzekering inclusief tandheelkunde behandelingen is. Er is voor de aanvullende verzekering geen medische selectie vereist. Kinderen zijn tot 18 jaar gratis mee verzekerd. 

AV-Student en maximum vergoeding

Voor AV-Student gelden de volgende voorwaarden. Degene die de aanvullende verzekering afsluit ontvangt een studiefinanciering, is minstens 18 jaar en heeft een basisverzekering bij DSW afgesloten of sluit deze direct met de AV- Student af. DSW hanteert een korting indien u de zorgverzekering vooruitbetaalt, tot 2%. DSW vergoed een maximum bedrag voor alle tandheelkundige behandelingen. U kunt naar elke tandarts in Nederland gaan, DSW vergoed het vastgestelde maximum bedrag.  

Vergoeding vaak voorkomende behandelingen

De aanvullende zorgverzekering van DSW heeft op tandheelkundig gebied het voordeel dat vaak voorkomende behandelingen volledig worden vergoed zonder beperking in aantal of bedrag. Vaak voorkomende behandelingen zijn het trekken van tanden en kiezen, vullingen, verdovingen en wortelkanaalbehandelingen. Voor deze behandelingen kan het jaarlijkse budget dus niet op raken. In het overzicht staat daarom dat de maximale vergoeding onbeperkt is. Dat geldt dus slechts voor de vaak voorkomende behandelingen. Parodontale chirurgie, het aanbrengen van een implantaat en eenvoudige extracties worden niet vergoed.

Vergoeding consulten, kronen, kunstgebit en gebitsreiniging

Daar staat tegenover dat er voor bepaalde behandelingen wel een maximum is vastgesteld. Voorbeelden van tandheelkundige behandelingen die aan een dergelijk maximum zijn verbonden zijn consulten en röntgenfoto’s. De bij DSW (aanvullend) verzekerde patiënt zal bij overschrijding dus moeten bijbetalen. Voor andere behandelingen, zoals bijvoorbeeld kronen, geldt ook een maximumvergoeding. De kosten van een volledig kunstgebit worden voor 75% vergoed. Jaarlijks komt maximaal tweemaal een gebitsreiniging voor vergoeding in aanmerking met een maximale vergoeding van € 13,20 per behandeldatum.

Maandpremie zorgverzekering Maandpremie aanvullende verzekering Vergoeding Maximale vergoeding Vrije zorgkeuze Medische acceptatie
AV-Standaard € 95,00 € 18,75 100% onbeperkt
AV-Top € 95,00 € 31,25 100% onbeperkt
AV-Student € 95,00 € 13,25 100% onbeperkt  

 

Tandartsverzekeringen overzicht