ZOEK EEN TANDARTS

CZ Zorg-verzekering

CZ Zorgverzekering

 

 

Naast de basisverzekering van CZ bestaan er CZ tandartsverzekeringen. De namen van de tandartsverzekeringen zijn ‘Tandarts’ en ‘Uitgebreide Tandarts’, zie het overzicht. Volgens CZ is het verschil tussen deze beide tandartsverzekeringen de hoogte van de vergoedingen. Wij voegen daar aan toe dat ook de hoogte van de maandelijkse premie verschilt. De basisverzekering van CZ dekt slechts eens in de vijf jaar 75% van een volledig kunstgebit.

Vergoedingen CZ

Beide tandartsverzekeringen van CZ vergoeden de kosten voor behandelingen bij de tandarts of orthodontist. Voor orthodontie geldt dat tot 22 jaar 80% van de kosten wordt vergoed tot het maximum bedrag van € 2.045,00 gedurende de looptijd van de tandartsverzekering. Voor verzekerden vanaf 22 jaar geldt dat 80% van de kosten wordt vergoed tot het maximum bedrag van € 345,00 gedurende de looptijd van de verzekering. Een punt van aandacht is dat CZ slechst een deel vergoed indien de tandarts geen contract heeft met CZ. Bij een Zorgbewustpolis is dat maar 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tariefvergoed van de behandelingen. Bij een Zorg-op-maatpolis is dat 75% van de nota tot maximaal 75% van het afgesproken tarief. Bij een Zorgkeuzepolis is dat 100% van de nota (tot een redelijke marktprijs). Er geldt een vergoeding van maximaal € 10.000,- bij onvoorziene tandheelkundige zorg bij ongevallen (per ongeval en op voorschrift tandarts en er is toestemming van CZ nodig).

Vergoeding controle

Indien u een tandartsverzekering van CZ heeft, dan krijgt u de (periodieke) controles bij de tandarts volledig vergoed. De overige behandelingen krijgt u voor 75% vergoed tot een maximum van € 450,00 of € 1.150,00. CZ legt alle verzekeringsvoorwaarden uit in een document van 140 bladzijden. 

Techniekkosten en medische verklaring

Kosten voor techniek en materiaal bepaalt de tandarts zelf. Indien de tandarts voor bepaalde behandelingen materiaal -en techniekkosten rekent, dan hanteert CZ een referentielijst. In deze lijst staan de tarieven die volgens CZ normaal zijn. Zo is het referentiebedrag voor een 'eenvlaks composiet inlay' € 180,00. Indien de tandarts meer rekent dan € 180,00, dan dient u dit zelf bij te betalen. CZ geeft aan dat indien u in aanmerking wilt komen voor de tandartsverzekering 'Uitgebreid' dat de tandarts dan een medische verklaring moet invullen. De kosten van de medische verklaring zijn voor CZ. Afhankelijk van de medische verklaring wordt u door CZ geaccepteerd. De duur van de tandartsverzekering is een kalenderjaar. 

CZ en buitenland

Indien u naar een tandarts in het buitenland gaat waarmee CZ geen overeenkomst heeft, dan geeft CZ aan dat u dezelfde vergoeding krijgt als wanneer u in Nederland naar een tandarts zou zijn gegaan waarmee CZ geen overeenkomst heeft. De vergoeding voor reguliere mondzorg is gelijk aan de vergoeding voor mondzorg in Nederland. Bij een aanvullende tandartsverzekering bedraagt de vergoeding 100% voor een controle, 75% voor overige mondzorg tot maximaal € 450,00 per jaar. Bij een aanvullende uitgebreide tandartsverzekering bedraagt de vergoeding 100% voor een controle, 75% voor overige mondzorg tot maximaal € 1.150,00 per jaar. CZ adviseert de verzekerde om vooraf zorgadvies te vragen aan CZ. 

  

Maandpremie basisverzekering Maandpremie tandartsverzekering Vergoeding Maximale vergoeding Vrije zorgkeuze Medische acceptatie
Tandarts € 105,50 € 18,80 75% € 450,00
Uitgebreide Tandarts € 105,50 € 34,45 75% € 1.150,00