getText("search again",LANGUAGE_CODE)?>
ZOEK EEN TANDARTS

Vacature tandarts

Vacature tandartsDe tandarts gebruikt verschillende instrumenten

 

 

Wordt de vacature tandarts goed ingevuld? De laatste jaren maakt het aantal tandartsen en daarmee de het aantal vacatures voor tandartsen een afname mee. Het aantal tandartsen in Nederland daalt sinds 2011. December 2012 zijn er 8.875 tandartsen werkzaam in Nederland. Er zijn ongeveer 5.500 tandartspraktijken (december 2012). Het gaat om het aantal in Nederland geregistreerde tandartsen die jonger zijn dan 65 jaar met een woon –en / of werkadres in Nederland. De vacature tandarts wordt steeds vaker opgevuld door tandartsen die buiten Nederland worden gehaald. Er zijn zelfs meer tandartsen die instromen vanuit het buitenland dan dat er tandartsen in Nederland afstuderen. Voordat een uit een EU land komende tandarts een vacature in Nederland kan opvullen dient hij of zij over een BIG-registratie te beschikken. 

Dichtheid tandarts

In de regio Amsterdam-Haarlem is de tandartsdichtheid het hoogst, namelijk 1.531 inwoners per tandarts. Ook in de regio rond Nijmegen en Arnhem is er sprake van een hoge tandartsdichtheid per inwoner. In deze gebieden is de vacature tandarts dus makkelijk te vervullen. De laagste dichtheid van tandartsen komt in het noorden van Overijssel en Flevoland voor, 2.861 inwoners per tandarts (december 2012). In het noorden van Overijssel en Flevoland is het vullen van vacature voor een tandarts kennelijk nogal moeilijk. In de regio’s buiten de Randstad is het percentage vrouwelijke tandartsen lager. Vacatures voor tandartsen zijn buiten de grote steden moeilijk te vervullen. 

Inkomen tandarts is afhankelijk

In elk geval is het niet onaantrekkelijk om tandarts in Nederland te worden: het inkomen van een zelfstandig tandarts die gevestigd is of werkzaam is in een groepspraktijk, is afhankelijk van het aantal patiënten in de praktijk en van de behandelingen die worden verricht. Bij veel tandartspraktijken bestaat de mogelijkheid om door te groeien van medewerker naar tandarts–eigenaar. Tandartsen die net zijn afgestudeerd vinden over het algemeen zeer snel een baan. Navraag bij universiteiten leert dat er vrijwel geen werkloze tandartsen te vinden zijn. Het is de verwachting dat de komende jaren er een tekort aan tandartsen zal blijven bestaan. Deze ontwikkeling is niet in het voordeel van de patiënten. 

Meer over tandarts vacatures

Vacature stage