getText("search again",LANGUAGE_CODE)?>
ZOEK EEN TANDARTS

Kwaliteits-register Tandartsen

Register Tandartsen

Het Kwaliteitsregister Tandartsen, afgekort KRT, streeft er naar om optimale mondzorg zichtbaar te maken. Het KRT is het onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandartsen in Nederland. Het KRT stimuleert tandartsen om hun vakkennis op peil te houden en brengt tandartsen en hun opleiders bij elkaar. Ook krijgen patienten zo inzicht in de kwaliteit van hun mondzorg.

Inschrijving

Meer dan de helft van de 8.000 actieve tandartsen heeft zich ingeschreven kwaliteitsregister tandartsen. Tandartsen kunnen zich individueel of gezamenlijk inschrijven in het register tandartsen. Vanaf 1 juli 2012 geldt de Registratienorm Tandartsen 2012. Dit is de norm voor alle nieuwe geregistreerde tandartsen en voor de opnieuw geregistreerde tandartsen. De duur van de registratie is vijf jaar. Daarna vervalt de inschrijving in het register. Voor de Registratienorm Tandartsen 2012 gold de Registratienorm Tandartsen 2007. Het register tandartsen is een stichting. 

BIG registratie

Het KRT registreert of een tandarts staat ingeschreven bij de overheid (BIG registratie), of de gedragsregels worden nageleefd, of er voldoende vakliteratuur wordt bestudeerd, of er voldoende vakinhoudelijk overleg wordt gevoerd en of er een klachtenregeling is die voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector. Tandartsen kunnen verschillende cursussen volgen waarmee punten voor het register tandartsen te verdienen zijn. Cursusaanbieders dienen aan bepaalde eisen van het register tandartsen te voldoen. 

Tandartspraktijk op orde

Daarom wil het KRT zoveel mogelijk tandartsen binden die op het gebied van de mondzorg kundig zijn. Onder kundig verstaat het KRT de tandartsen die hun praktijk goed op orde hebben, die zich ontwikkelen, die hun vak bijhouden, die investeren in apparatuur en die persoonlijke aandacht hebben voor hun patiënten.