getText("search again",LANGUAGE_CODE)?>
ZOEK EEN TANDARTS

Garantiefonds Mondzorg

Stichting Garantiefonds Mondzorg

De Stichting Garantiefonds Mondzorg (SGM) is in 2009 tot stand gekomen door een initiatief van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). De Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM) en de Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Jeugdtandverzorging (NVIJ) hebben zich als participant aangesloten. De Stichting stelt zich ten doel de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars in de mondzorg te verhogen en onder voorwaarden een garantie af te geven voor de kosten van een noodzakelijke herstelbehandeling.

Beroepsbeoefenaars

De stichting richt zich op alle praktijkhoudende mondzorgverleners en draagt sectrorbreed bij aan een patiëntvriendelijke en kwalitatief hoogwaardige mondzorg. Beroepsbeoefenaars in de mondzorg zoals tandartsen, specialisten in de tandheelkunde, orthodontisten, tandprothetici en mondhygiënisten die lid zijn van de SGM onderscheiden zich door aan te geven dat hij/zij instaat voor de kwaliteit die hij/zij levert. Op de website van SGM is meer informatie te vinden over doel en werkwijze van de SGM.