getText("search again",LANGUAGE_CODE)?>
ZOEK EEN TANDARTS

Tandheelkunde

Tandheelkunde

 

 

De studie tandheelkunde kan gevolgd worden in Amsterdam, Nijmegen en Groningen. Vroeger werd tandheelkunde ook in Utrecht gegeven. Voor de studie tandheelkunde geldt een numerus fixus. Er bestaan toelatingseisen (VWO met profiel natuur en gezondheid en natuurkunde of profiel natuur en techniek en biologie) en er vindt een loting plaats. Er zijn jaarlijks 240 plaatsen te vergeven en er melden zich elk jaar zo’n 900 of meer kandidaten aan. De Rijksuniversiteit Groningen heeft dit jaar 48 plaatsen.

Tandheelkunde en werkloosheid

De Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam bieden de studie tandheelkunde gezamenlijk aan in het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). De ACTA mag 128 plaatsen bieden. De Radboud Universiteit in Nijmegen mag 64 plaatsen voor de studie tandheelkunde aanbieden. Eén van de gevolgen van de numerus fixus is dat werkloosheid onder tandartsen niet of bijna niet voorkomt!

Verschillende invalshoeken  

Tandheelkunde wordt vanuit verschillende invalshoeken gegeven. In Groningen wordt aangegeven dat bij de studie tandheelkunde aan dat de patiënt centraal staat. In Amsterdam wordt de student en het leerproces centraal gesteld en in Nijmegen vormen probleemoplossend denken en handelen de kern van diagnostiek en interventie. Alle drie de opleidingen geven aan dat tijdens de studie ook het teamwork centraal staat. De ACTA biedt zes vervolgopleidingen na de studie tandheelkunde. De zes vervolgopleidingen zijn: endodontologie, implantologie, parodontologie, pedodontologie, orale kinesiologie en angsttandarts.

Patiëntbehandelingen

Om met de studie te beginnen is het noodzakelijk om als vooropleiding VWO met natuur –en scheikunde in het pakket te hebben. De studie staat bekend als een praktische en afwisselende studie. Er wordt veel met de handen wordt gewerkt. De gemiddelde studie van een tandheelkunde student kent hoorcolleges, werkgroepen en, echte patiëntbehandelingen. Ook wordt er van de student verwacht dat hij of zij in het derde jaar een stage loopt. De stage dient te worden afgerond met een scriptie. Tijdens de master wordt er verwacht dat de student stage loopt in het ziekenhuis. Sommige studenten tandheelkunde kiezen er voor om deze stage in het buitenland te doen. 

Beroepsverenigingen tandheelkunde

Tenslotte zijn er twee tandheelkundige beroepsverenigingen, de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT) en de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). De NMT bestaat uit 14 regionale afdelingen. De ANT is sinds 5 juli 2002 door de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als representatieve organisatie.

Specialisaties tandheelkunde

Veel tandartsen leggen zich na hun studie tandheelkunde toe op een bepaalde richting. Dit kunnen de volgende tandheelkundige specialisaties zijn: parodontologie (tandvleesproblemen), implantologie (het plaatsen van kunstwortels), endodontologie (wortelkanaalbehandelingen) en gnathologie (kaakgewrichten) zijn. Elke specialisatie kent zijn eigen vereniging of stichtingen waarbij tandartsen zich kunnen laten registeren. Deze verenigingen en stichtingen hanteren meestal een aantal criteria waar een tandarts aan dient te voldoen, bijvoorbeeld studie en scholing. Tandartsen in het algemeen kunnen zich registeren bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). Op initiatief van het ANT is stichting garantiefonds mondzorg tot stand gekomen. Kaakchirurgen en orthodontisten zijn als zodanig geregistreerd in het BIG-register. Parodontologen kunnen zich registreren bij de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Parodontologie), implantologen kunnen zich registreren bij de NVOI (Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie), endodontologen kunnen zich registeren bij  de NVvE (Nederlandse Vereniging voor Endodontie) en tot slot kunnen gnathologen zich registeren bij de NVGPT (Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde).

Meer informatie over tandheelkunde

In onze blog leest u over verschillende tandheelkunde onderwerpen. Hier kunt u lezen over het Medisch Tuchtcollege. Hier kunt u lezen over het Ivoren Kruis. En lees hier verder indien u tandarts bent en meer wil weten over onze dienstverlening