getText("search again",LANGUAGE_CODE)?>
ZOEK EEN TANDARTS

Tandarts tarieven 2013

Tandartstarieven 2013

De maximaal in rekening te brengen tarieven met ingang van 1 januari 2013 door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren. De onderstaande tariefbeschikking is samengesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Bijlage 1 bij tariefbeschikking tandheelkunde van 21 november 2012). Alle tandartscodes 2013 zijn hier onder op een rij gezet. Mocht u de tandartstarieven 2013 in pdf willen, dan kunt u hier klikken voor de tandartstarieven 2013 in pdf.

Prijzen codes

Hoe zijn de tandartstarieven van 2013 tot stand gekomen? Hiertoe zijn de tandartstarieven van 2011 als basis genomen en die prijzen zijn vervolgens geïndexeerd met 4,5%. Voor de vaststelling van de tandartstarieven 2013 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vanwege praktische overwegingen gebruik gemaakt van de tandartstarieven die in 2011 golden. Voor sommige innovaties heeft de NZa wel gebruik gemaakt van de tandartstarieven die vorig jaar golden. De tarieven 2013 gelden voor tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici. De tandartstarieven zijn opgedeeld in een aantal paragrafen. Elke paragraaf bestaat uit verschillende prestatiecodes:

 
Consultatie en diagnostiek (C-codes)
Maken en/of beoordelen foto’s (X-codes)
Preventieve mondzorg (M-codes)
Verdoving (A-codes) 
Verdoving door middel van een roesje (B-codes)
Vullingen (V-codes)
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)
Kronen en bruggen (R-codes)
kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)
Kunstgebitten (P-codes)
Tandvleesbehandelingen (T-codes)

 

 

I Consultatie en diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 20,52
C13 Probleemgericht consult € 20,52
 
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese € 20,52
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 97,18
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 27,00
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak € 53,99
 
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 16,20
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 43,19
C85 Weekendbehandeling € 20,52
C86 Avondbehandeling € 20,52
C87 Nachtbehandeling € 20,52
 

II Maken en/of beoordelen foto’s (X)

X10 Kleine röntgenfoto € 15,12
X21 Kaakoverzichtsfoto € 64,79
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 64,79
X24 Schedelfoto € 29,15
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 129,58
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 53,99
 

III Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie € 12,10
M02 Consult voor evaluatie van preventie € 12,10
M03 Gebitsreiniging € 12,10
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 24,30
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,20
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27,00
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 21,60
M61 * Mondbeschermer € 24,30
 

IV Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 7,02
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,50
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs
 

V Verdoving door middel van een roesje (B)

B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 27,00
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 27,00
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 34,82
 

VI Vullingen (V)

V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 10,80
V60 Indirecte pulpa-overkapping € 16,20
V70 * Parapulpaire stift € 10,80
V80 * Wortelkanaalstift € 18,90
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,10
V11 Eénvlaksvulling € 21,60
V12 Tweevlaksvulling € 35,09
V13 Drievlaksvulling € 45,89
V14 Kroon van plastisch materiaal € 64,79
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 64,79
V20 Etsen ten behoeve van composietvulling € 10,80
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling € 21,60
V30 Sealen eerste element € 24,30
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,50
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,40
 

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 20,52
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 37,79
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 29,69
 
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 43,19
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 45,50
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 97,18
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 140,37
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 183,57
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 226,76
E85 Elektronische lengtebepaling € 13,50
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 16,20
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 43,19
 
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 32,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 27,00
E53 Verwijderen van wortelstift € 37,79
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 27,00
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 27,00
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 37,79
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 27,00
 
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 75,59
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 48,59
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 40,49
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 43,19
 
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 53,99
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 27,00
 
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 43,19
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16,20
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 67,49
E98 Materialen voor thuisbleken: kostprijs 
 
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 27,00
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 10,80
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 21,60
E44 Verwijderen spalk € 5,40
 
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam € 10,80
 
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand € 107,98
E32 Premolaar € 151,17
E33 Molaar € 194,37
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 21,60
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 75,59
E37 Kijkoperatie € 64,79
 
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 72,89
 
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 53,99
 

VIII Kronen en bruggen (R)

a. Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 64,79
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 124,18
R10 * Drievlaks composiet inlay € 161,97
R11 * Eenvlaksinlay € 97,18
R12 * Tweevlaksinlay € 151,17
R13 * Drievlaksinlay € 215,96
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 27,00
R24 * Kroon € 237,56
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 64,79
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 53,99
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 32,39
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 53,99
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 107,98
 
b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 161,97
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 80,99
R46 * Brugverankering, per anker € 53,99
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 134,98
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 27,00
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 27,00
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 107,98
R61 * Plakbrug met preparatie € 161,97
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 37,79
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 21,60
 
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 59,39
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 59,39
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 32,39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 21,60
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 21,60
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 53,99
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 27,00
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 27,00
 
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 64,79
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 107,98
 
e. Temporaire voorzieningen
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 27,00
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 10,80
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk: Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
 

IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie) 
Onderzoek/diagnostiek
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 134,98
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 86,38
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 59,39
 
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)
G61 Instructie spieroefeningen € 53,99
G62 * Occlusale spalk € 145,77
G63 * Repositiespalk € 215,96
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 27,00
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 296,95
G66 Biofeedbacktherapie € 48,59
G67 Behandeling triggerpoint € 59,39
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 53,99
 
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)
G69 * Opbeetplaat € 59,39
 
b. Registratiemethoden
kaakgewrichtsbehandelingen
G10 Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie € 80,99
 
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11 Scharnierasbepaling € 80,99
G12 Centrale relatiebepaling € 75,59
G13 Protrale/laterale bepalingen € 53,99
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 485,91
G15 Voor het behouden van beethoogte € 27,00
G16 Therapeutische positiebepaling € 27,00
G20 Beetregistratie intra-oraal € 53,99
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 269,95
G72 Controlebezoek MRA € 27,00
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 43,19
 

X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 40,49
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30,23
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,76
H26 Hechten weke delen € 59,39
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 53,99
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16,20
 
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 53,99
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 64,79
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 48,59
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 32,39
 
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 64,79
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 86,38
H44 Primaire antrumsluiting € 59,39
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 75,59
 
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 75,59
H65 Primaire sluiting € 145,77 
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen 
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 75,59
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 145,77
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 102,58
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 172,77
 

XI Kunstgebitten (P)

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 32,39
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 27,00
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 53,99
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 80,99
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 161,97
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 59,39
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,20
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 221,36
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 302,35
P31 * Wortelkap met stift € 134,98
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 80,99
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 53,99
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,50
P45 * Noodkunstgebit € 107,98
 
a. Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 161,97
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 215,96
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 350,94
 
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 27,00
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 59,39
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 32,39
P27 Reoccluderen € 53,99
P28 Naregistratie en remounten € 53,99
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 59,39
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 80,99
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 27,00
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 27,00
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 32,39
 
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 43,19
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 37,79
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 37,79
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 80,99
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 53,99
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 80,99
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 151,17
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 16,20
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 43,19 
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 37,79
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 37,79
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 80,99
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 53,99
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 80,99
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 16,20
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 43,19
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 43,19
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 43,19
 

XII Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 143,07
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 156,57
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 29,15
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 21,60
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 83,69
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 97,18
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 43,19
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 75,59
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 56,69
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 109,06
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 82,07
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 145,23
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 109,06
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 143,07
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 156,57
 
Parodontale chirurgie 
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 175,47
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 269,95
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 323,94
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 53,99
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 145,23
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 140,37
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 67,49
 
b.
Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a 
T80 Tandvleestransplantaat € 116,08
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 94,48
T82 Tandvleescorrectie, per element € 51,29
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 134,98
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 323,94
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 107,98
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 175,47
 
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 Kroonverlenging per element € 175,47
T88 Kroonverlenging per sextant € 323,94
 
Directe postoperatieve zorg
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 53,99
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 145,23