getText("search again",LANGUAGE_CODE)?>
ZOEK EEN TANDARTS

Dure tandarts biedt meer service!

Concurrentie tussen tandartsen werkt goed

Vanaf 1 januari 2012 mag elke tandarts zelf bepalen welke prijs hij of zij vraagt per behandeling. Deze maatregel is mede ingevoerd om tandartsen onderling te laten concurreren. Hierdoor heeft de patiënt meer keus in service en kwaliteit. De website 123tandarts.nl vergelijkt tandartsen op prijs en op service. Bij de vergelijking op prijs kijken we naar een gewogen gemiddelde prijs van tien vaak voorkomende behandelingen. Bij de vergelijking van service kijken we naar de volgende drie elementen: heeft de tandarts veel verschillende behandelingen in huis (meer dan zeven verschillende behandelingen), hanteert de tandarts ruime openingstijden (open buiten kantoortijden, tussen 8.30 en 17.30 uur) en staat de tandarts ingeschreven bij een kwaliteitsbevorderende instantie (Kwaliteitsregister Tandartsen of Stichting Garantiefonds Mondzorg).  

Dure tandarts scoort beter

Wij hebben onderzoek gedaan of de gemiddelde prijs van een tandartspraktijk iets zegt over de service die een tandartspraktijk levert. Het gaat om een steekproef van 300 tandartspraktijken verspreid door heel Nederland. De criteria die gebruikt zijn bij ons onderzoek zijn openbaar en objectief. De tandartspraktijken zijn opgedeeld in twee groepen van 150 tandartspraktijken: duur en goedkoop. Uit ons onderzoek blijkt het volgende. Dure tandartspraktijken hebben het meest veel verschillende behandelingen in huis. Dure tandartspraktijken zijn het meest open buiten kantooruren. Tenslotte zijn dure tandartspraktijken het meest geregistreerd bij een kwaliteitsbevorderende instantie. 

Tandarts Veel behandelingen Ruime openingstijden Registratie kwaliteitsbevorderende instantie
Duur 41% 60% 70%
Goedkoop 32% 52% 67%
 

Patiënten

“Patiënten kunnen nu kiezen wat ze willen, een dure tandarts met meer service of een goedkope tandarts die minder service biedt. Met behulp van een vergelijkingssite voor tandartsen is het eenvoudig om tandartsen te vergelijken. Iedereen snapt dat service geld kost, de keuze is nu aan de patiënt. Tandartsen concurreren op een goede manier met elkaar, zo blijkt uit ons onderzoek”, aldus 123tandarts.nl. Wij verwachten dat in de loop van dit jaar de prijzen nog meer zullen gaan verschillen. Het onderzoek is gepubliceerd op 17 februari 2012.