getText("search again",LANGUAGE_CODE)?>
ZOEK EEN TANDARTS

Tandarts-tarieven

Tandartstarieven

De tandartstarieven voor 2014 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De tarieven zijn ook dit jaar voor alle behandelaars gelijk. Behandelaars zijn tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici. Voor de vaststelling van de tarieven is ook dit jaar gebruik gemaakt van het zogenaamde UPT tarievensysteem. UPT staat voor Uniforme Patiënten Tarieven. De laatste jaren wordt met een systeem van vaste tandartstarieven gewerkt. In 2012 golden er vrije tandartstarieven. De tandartstarieven voor 2015 zullen een klein beetje dalen ten opzichte van de tarieven in 2014.

Tandartstarieven bestaan uit onderdelen

Vaak bestaat een behandeling bij de tandarts of een andere mondzorgverlener uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen hebben allemaal een eigen code. Voorbeelden van onderdelen die bij een behandeling zitten zijn verdoving en techniekkosten. Het is goed om van te voren aan de tandarts te vragen uit welke onderdelen de behandeling bestaat. Indien een behandeling duurder is dan € 250,-, dan is de tandarts verplicht een prijsopgaaf per behandeling te geven. Zo weet u wat de kosten zijn voordat u de behandeling ondergaat. 

Behandeling per vijf minuten

Sommige codes mogen meerdere keren worden opgevoerd voor een behandeling omdat ze per tijdseenheid gaan. Voorbeelden van tandartscodes die per vijf minuten worden berekend zijn preventieve voorlichting en/of instructie (M01), consult voor evaluatie van preventie (M02), gebitsreiniging (M03) en begeleiding moeilijk behandelbare patiënten (U10). Het is dus goed mogelijk dat u zes keer gebitsreiniging op de rekening van uw zorgverlener aantreft. De zorgverlener heeft dan een half uur uw gebit gereinigd.

Herijking tarieven

Het is de verwachting dat in de loop van 2014 de tandartstarieven zullen worden herijkt. Het was de bedoeling dat de herijking van de tandartstarieven eerder zou gebeuren. Het onderzoek naar de kosten van de mondzorgsector is nog niet afgerond. Onder meer vanwege de betrouwbaarheid van de gegevens is er meer tijd nodig dan verwacht, zo heeft Minister Schippers van Gezondheid, Welzijn en Sport eerder aangegeven in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. Hieronder treft u de links aan naar specifieke codes en tandartstarieven voor 2014. 

I Consultatie en diagnostiek  

II Maken en/of beoordelen foto’s  

III Preventieve mondzorg 

IV Verdoving 

V Verdoving door middel van een roesje 

VI Vullingen 

VII Wortelkanaalbehandelingen 

VIII Kronen en bruggen 

IX Kaakgewrichtsbehandelingen 

X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) 

XI Kunstgebitten 

XII Tandvleesbehandelingen 

XIII Implantaten 

XIV Uurtarieven 

 

Tandartstarieven 2012 en 2013

Hier treft u informatie aan over de tandartstarieven die in 2012 en in 2013 golden. In 2012 golden er vrije tarieven. In 2013 golden er vaste tarieven.