getText("search again",LANGUAGE_CODE)?>
ZOEK EEN TANDARTS

Patient heeft weinig keus bij zoektocht naar nieuwe tandartspraktijk

Patiënt heeft weinig keus bij zoektocht naar nieuwe tandartspraktijk

Zestig procent van de tandartsen weigert nieuwe patiënten, zo blijkt uit ons onderzoek van juni 2012. Mensen die op zoek moeten naar een nieuwe tandarts, bijvoorbeeld omdat ze net verhuisd zijn of omdat hun oude tandarts met pensioen gaat, hebben een probleem. Slechts een klein gedeelte van de tandartspraktijken in Nederland geeft aan dat zij nog nieuwe patiënten aanneemt. De vergelijkingswebsite 123tandarts.nl heeft van meer dan 2.000 tandartspraktijken onderzocht of zij nog nieuwe patiënten aannemen. Deze gegevens blijken uit de websites van tandartsen en openbare registers. Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van de tandartspraktijken aangeeft dat men nog nieuwe patiënten aanneemt. Ongeveer 4% van de tandartspraktijken geeft aan dat zij onder voorwaarden nieuwe patiënten aannemen. Een voorbeeld van een dergelijke voorwaarde is dat alleen familie van al bestaande patiënten nog patiënt kan worden.

Vergelijking andere landen

De meeste tandartsen nemen geen nieuwe patiënten meer aan omdat ze vol zitten. Dit probleem wordt de komende jaren niet minder. Meer dan de helft van de huidige tandartsen zit in de leeftijdscategorie van 50 tot 65 jaar (NIVEL enquête, 2010). Deze categorie tandartsen zal de komende jaren verdwijnen omdat deze tandartsen met pensioen gaan. Er komen te weinig nieuwe tandartsen bij, al jaren kent Nederland een numerus fixus voor de studie tandheelkunde. Dit blijkt ook uit een vergelijking met andere landen. Nederland heeft weinig tandartsen per 100.000 inwoners. Waar Nederland 50 tandartsen per 100.000 inwoners heeft, heeft België 81 tandartsen per 100.000 inwoners en Duitsland heeft 77 tandartsen per 100.000 inwoners (Noorwegen: 87, Denemarken: 78, Verenigde Staten: 60, Italië: 55, Verenigd Koninkrijk: 42, Hongarije: 42, Polen: 35). Bron: Oeso, 2011  

Probleem wordt komende jaren erger

“Het onderzoek laat duidelijk zien dat voor mensen die een nieuwe tandarts zoeken, het op dit moment niet makkelijk is en dat het de komende jaren nog moeilijker wordt. Mensen kunnen het beste kiezen voor een tandarts die voorlopig niet met pensioen gaat en nog nieuwe patiënten aanneemt”, aldus 123tandarts.nl. Bij invoering van de vrije tarieven per 1 januari 2012 is als uitgangspunt genomen dat de patiënt voldoende aanbod moet hebben om een tandarts te kiezen. Die keuze mogelijkheden zijn er te weinig op dit moment, zeker buiten de grote steden. Er zal serieus moeten worden gekeken naar het aantal tandartsen de komende 10 a 15 jaar, anders wordt het probleem van te weinig tandartsen groter en groter. De vergelijkingswebsite www.123tandarts.nl publiceert van meer dan 2.000 tandartspraktijken of er nieuwe patiënten worden aangenomen.