getText("search again",LANGUAGE_CODE)?>
ZOEK EEN TANDARTS

Minder keuze voor tandarts patient

Zorgverzekeraar bepaalt keuze tandarts

Kabinetsplannen kunnen er voor zorgen dat patiënten minder keus hebben bij het kiezen van een tandarts. Voor veel patiënten zal dat een probleem zijn omdat zij graag kiezen voor een tandarts die zij kennen en vertrouwen. Dit blijkt keer op keer uit onderzoek. Bovendien gaan mensen bij voorkeur naar een tandarts die in de buurt zit. Met andere woorden, patienten bepalen graag zelf wie zij als tandarts kiezen. Het kabinet is van plan om artikel 13 van de Zorgverzekeringswet te schrappen. Dit betekent concreet dat de zorgverzekeraar niet verplicht is om een vergoeding te geven voor de zorg die genoten wordt bij een zorgverlener die niet door de zorgverzekeraar is gecontracteerd. Het gevolg is dan ook dat patiënten beperkt worden in de keus van een tandarts. www.123tandarts.nl heeft de mogelijke gevolgen van dit kabinetsplan op een rijtje gezet. 

Dikke vinger in de pap

Indien het kabinet de maatregel invoert, dan zou dit kunnen leiden tot een enorme macht bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar bepaalt dan naar welke tandarts de patiënt moet. Op dit moment hebben de zorgverzekeraars slechts 5 a 10% tandartsen onder contract. Indien de zorgverzekeraars een hoger percentage tandartsen kunnen contracteren dan nu het geval is, bijvoorbeeld 40 a 50%, dan kunnen de zorgverzekeraars zorg gaan inkopen tegen door hen bepaalde prijzen. Hiermee krijgen de zorgverzekeraars een dikke vinger in de pap. Zal de kwaliteit van de zorg hierdoor gaan toenemen? Is de patiënt hiermee echt gediend? Het is zeer de vraag of het beperken van de keuzevrijheid van de patient een wenselijke ontwikkeling is.  

Patiënten willen tandarts die ze kennen en vertrouwen

In het ergste geval zal een patiënten van tandarts moeten wisselen, omdat de zorgverzekeraar dat bepaalt. Dat is een schrikbeeld voor veel tandarts patiënten. Voor ingrijpende behandelingen willen patiënten het liefst worden behandeld door een tandarts die ze kennen en vertrouwen. Om die reden blijven veel patiënten vaak jarenlang bij dezelfde tandarts. De beperking van de keuzevrijheid van patiënten zal door patiënten niet worden omarmd!