getText("search again",LANGUAGE_CODE)?>
ZOEK EEN TANDARTS

Zorg-verzekering

Zorgverzekering

 

 

Bij alle grote zorgverzekeraars stijgt de maandelijkse premie voor 2015. Alleen bij de relatief kleine zorgverzekeraar DSW blijft de zorgpremie voor 2015 gelijk. Wij hebben een overzicht opgesteld van premies per zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico stijgt verder naar € 375,00. Dit is het bedrag dat u eerst zelf betaalt. In 2014 is het eigen risico nog € 360,00. Nu is het aan u om een een goede zorgverzekering te kiezen. De meeste mensen vergelijken eerst zorgverzekeringen voor dat zij een keuze maken. Belangrijke aspecten van de zorgverzekering voor 2015 zijn het eigen risico en een naturaverzekering versus een restitutieverzekering.  

Eigen risico

Vorig jaar steeg het verplichte eigen risico van € 350,00 naar € 360,00 per jaar. In 2015 bedraagt het verplichte eigen risico € 375,00 per jaar. Het is in 2015 mogelijk om het eigen risico te verhogen naar € 860,00 per jaar. In 2015 wordt het mogelijk om het eigen risico te verhogen naar € 875,00. Indien u besluit om het eigen risico te verhogen, dan is het verstandig om minimaal het bedrag van het eigen risico als buffer aan te houden. U kunt besluiten om het eigen risico te verhogen indien u verwacht weinig zorg nodig te hebben in 2015. Indien u 18 jaar en ouder bent, dan betaalt u het bedrag van het eigen risico aan zorgkosten zelf. Dit geldt niet voor de kosten voor huisarts, kraamzorg en verloskundige. Het voordeel van een hoog eigen risico is een verlaging van de premie. 

Naturaverzekering of restitutieverzekering

Indien uw zorgverzekeraar geen contract heeft met een zorgverlener, dan krijgt u deze zorg in 2015 met alleen een naturaverzekering niet meer vergoed. Nu is het mogelijk om een deel van de kosten te declareren. Voor een restitutieverzekering betaalt u meer premie dan voor een naturaverzekering. Met een naturaverzekering heeft u een beperktere keuze uit zorgverleners. Op deze website wordt aangegeven of een tandartspraktijk een contract heeft met een zorgverzekeraar en zo ja, met welke zorgverzekeraar. Met een naturaverzekering maakt u gebruik van de overeenkomst tussen de zorgverzekeraar en de zorgverlener.

Voor -en nadelen

Een voordeel van een naturaverzekering is dat u zelf geen declaraties van de zorgverlener ontvangt. De declaraties worden direct naar de zorgverzekeraar gestuurd. Een nadeel van de naturaverzerkering is dat indien u naar een zelf gekozen zorgverlener gaat waarmee de zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft, dan dient u vaak een groot deel van de behandeling zelf te betalen. Een voordeel van een restitutieverzekering is dat u zelf uw zorgverlener kunt kiezen.  

Medische verklaring

Bij de keuze voor een aanvullende verzekering is het goed om te letten of u direct wordt geaccepteerd door de zorgverzekeraar. Soms eist de zorgverzekeraar een medische verklaring indien u een aanvraag doet voor een bepaalde aanvullende verzekering.