ZOEK EEN TANDARTS

Tandarts abonnement

Tandartsabonnement

Tandartsabonnement is een abonnement op tandartsbehandelingen, het woord zegt het eigenlijk al. Het is ontwikkeld door de beroepsvereniging voor tandartsen: de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). Vanaf het najaar 2013 zal de NMT het tandartsabonnement gaan promoten in de media. Het is een vorm van financiering voor patienten die een tandheelkundige behandeling dienen te ondergaan. Het voordeel van een tandartsabonnement is dat dure tandartsbehandelingen niet in een keer hoeven te worden betaald. Het product heet Ixorg.

Alternatief tandartsverzekering

Hoe werkt het tandartsabonnement? De patient betaalt elke maand een vast bedrag. Als de patient aan het eind van het jaar nog een bedragen open heeft staan, dan kan de patient het resterende bedrag in de toekomst gebruiken gebruiken voor tandheelkundige behandelingen. Dit is dus een groot voordeel boven een tandartsverzekering. Aan een tandartsverzekering zijn vaak limieten gekoppeld per behandeling. Als u in een jaar geen gebruik maakt van uw tandartsverzekering, dan dient u namelijk wel elke maand een premie te betalen. Het tandartsabonnement zou een goed alternatief kunnen zijn voor de tandartsverzekering!

Kosten tandartsbehandelingen

Een van de zaken waar de NMT zich al langer mee bezighoudt, betreft de kosten en toegankelijkheid van tandartsbehandelingen. De NMT kijkt dan ook voortdurend naar huidige en nieuwe mogelijkheden voor patiënten om hun tandartskosten te betalen. Kosten die vaak planbaar zijn. In dit kader bekijkt de NMT de mogelijkheden van een nieuw product naast de huidige aanvullende tandartsverzekeringen.