getText("search again",LANGUAGE_CODE)?>
ZOEK EEN TANDARTS

Kennisinstituut Mondzorg

Kennisinstituut Mondzorg

Er wordt gewerkt aan de oprichting van een kennisinstituut in de mondzorg zodat er gezamenlijke richtlijnen ontwikkeld kunnen worden. Op initiatief van de NMT en de ACTA werd in het voorjaar van 2013 een intentieverklaring getekend door de koepels, de wetenschappelijke verenigingen en de opleidingen. De reden voor de oprichting van een Kennisinstituut Mondzorg is dat praktische en compacte richtlijnen de zorgverlener ondersteunen bij het maken van afwegingen en bij de keuze voor de beste behandeling voor de patiënt. Daarnaast kunnen de richtlijnen een rol vervullen bij het informeren van patiënten over nut en noodzaak van een behandeling. Dit sluit aan bij vragen die patiënten vaak hebben over behandelingen. 

Samenwerking partijen

Aan dit initiatief werken vele partijen mee. De partijen die meewerken aan de oprichting van het Kennisinstituut Mondzorg zijn de wetenschappelijke verenigingen tandheelkunde (Ivoren Kruis, NVOI, etc.), de koepels (NMT, ANT, etc.) en de opleidingen (ACTA, RadboudUMC, etc.). Het is de verwachting dat er in maart 2014 een besluit zal worden genomen over de daadwerkelijke oprichting van het Kennisinstituut Mondzorg.